Logo

Jaroslav Mrázek Agentura MKM

Seznam hudebních programů

Koncert duchovní hudby

Určený vzhledem k varhannímu doprovodu pro chrámové prostory, je složen z duchovních skladeb A.Michny z Otradovic, J.S.Bacha, G.F.Händela, W.A.Mozarta, Fr.Schuberta, A.Dvořáka, G.Verdiho a dalších. Součástí koncertu jsou varhanní improvizace světově proslulého improvizátora na varhany prof. J. Vodrážky.

 • Christina Kluge (SRN) - soprán
 • Jaroslav Mrázek - tenor
 • Jaroslav Vodrážka nebo Josef Kšica (regenschori Chrámu sv.Víta na Hradčanech v Praze) - varhany

Koncert starých mistrů

Koncertní repertoár je sestavován podle přání a představ pořadatele. Totéž platí i při obsazování pěveckých sólistů a instrumentalistů. Repertoárová nabídka obsahuje vedle skladeb starých českých mistrů jako např. A.Michny z Otradovic, Fr.X.Brixiho, J.D.Zelenky, B.M.Černohorského, J.Segera, Fr.V.Míči, J.J.Ryby, M.Linhy, L.Koželuha, Fr.Bendy atd., samozřejmě také klompozice velkých německých mistrů J.S.Bacha, G.Ph.Telemanna a G.F.Händla. Nezapomíná ani na italské mistry A.Vivaldiho, D.Scarlattiho a A.Corelliho.

 • Christina Kluge, SRN - soprán
 • Jaroslav Mrázek - tenor
 • Václav Martin Sýkora - příčné a zobcové flétny
 • Petr Matěják - housle
 • Jiří Hošek - violoncello
 • Pavel Kloub - kytara
 • Josef Kšica (regenschori Chrámu sv.Víta na Hradčanech v Praze) - cembalo

Koncert slavných českých skladatelů

František Škroup, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich. Tito skladatelé nabízejí široký výběr z písňových, operních, oratorních, melodramatických i klavírních kompozic. Koncert nabízí nejen nejznámější skladby těchto významných českých hudebních velikánů, ale také neobvyklé a málo známé skladby, které se na koncertních pódiích objevují jen zřídkakdy.

 • Christina Kluge, SRN - soprán
 • Jaroslav Mrázek - tenor
 • Daniel Wiesner - klavír

Doprava jedním osobním autem, na přání je možno programy rozšířit o další pěvce či interprety sólových nástrojů.

Goethe a jeho láska v písni

Koncertní program připomínající slavného německého básníka J. W. von Goetha. Jsou v něm obsaženy písně světových skladatelů - W.A.Mozarta, L.van Beethovena, Fr.Schubeta, R.Schumanna, J.Brahmse, F.Mendelssohna-Bartholdyho a jiných, komponované na texty J.W.Goetha i jeho básně, které zachycují básníkova milostná vzplanutí i trvalé vztahy. Jedná se o prokomponovaný pořad. Písně jsou zpívány v originálech i v českých překladech, básně zazní v českých překladech.

 • Christina Kluge, SRN - soprán
 • Jaroslav Mrázek - tenor
 • Daniel Wiesner - klavír

Vánoce se zpěvem a hudbou

Vánoční koncert složený nejen z českých koled, pastorel a vánočních písní, ale také ze známých duchovních vokálních a varhanních nebo klavírních skladeb A.Michny z Otradovic, J.J.Ryby, J.S.Bacha, G.F.Händela, W.A.Mozarta, F.Schuberta, Ch.Gounoda, A.Dvořáka a j. Možnost průvodního slova česky i německy.

 • Christina Kluge, SRN - soprán
 • Jaroslav Mrázek - tenor
 • Daniel Wiesner - klavír
 • Miroslav Laštovka - trubka
 • nebo Josef Kšica, regenschori Chrámu sv.Víta na Hradčanech v Praze - klavír, varhany

Opera nemusí být vždycky tragická

Koncert operních árií a duet skladatelů W.A.Mozarta, C.M.von Webera, G.Verdiho, G.Pucciniho, B.Smetany, A.Dvořáka a dalších. V programu uslyšíte slavné a známé melodie z populárních oper jako např. Figarova svatba, Čarostřelec, La traviata, Rusalka, Prodaná nevěsta a j. Zpíváme česky, německy, francouzsky a italsky.

 • Christina Kluge, SRN - soprán
 • Jaroslav Mrázek - tenor
 • Daniel Wiesner - klavír

Doprava jedním osobním autem, na přání je možno programy rozšířit o další pěvce Národního divadla nebo Státní Opery Praha.

Koncert operetních melodií

Operetní koncert slavných árií a duet světových i českých autorů J.J.Offenbacha, J.Strausse, F.Lehára, E.Kalmána, K.Zellera, E.Künneckeho, N.Dostala, C.Millöckera, R.Frimla a R.Piskáčka, které zavedou posluchače do světa operety a jejích nádherných a nestárnoucích melodií, jako jsou písně Giuditty, Paganiniho, píseň o Vilje, Cikánského barona, Adély z Netopýra, prince Sou - Chonga, Čardášové princezny a nebo Rose Marie, Jima a dalších. Možnost průvodního slova.

 • Christina Kluge, SRN - soprán
 • Jaroslav Mrázek - tenor
 • Daniel Wiesner nebo Irena Pluháčková - klavír

Doprava jedním osobním autem, na přání je možno programy rozšířit o další pěvce.

Slavné melodie

Slavné melodie se jmenuje pořad určený pro milovníky vyššího populáru, melodií typu "Za tichých nocí" R.Frimla, Leoncavallovy "Mattinaty", Martiniho "Plaisire d´amoure", Kmochova koloraturního valčíku "Na stříbropěnném Labi", písní "Sonny Boy", "Signorina" a nebo Burkhartovy melodie z hudební komedie Ohňostroj "Ô, můj papá". Do programu jsou zařazeny také populární italské písně "Parla mi d´amore, Mariu", "Non ti scordar di me" a další. Z klavírních melodií jmenujeme alespoň Mozartův Turecký pochod, Lisztovu Campanellu či Čajkovského Barkarolu. Možnost průvodního slova.

 • Christina Kluge, SRN - soprán
 • Jaroslav Mrázek - tenor
 • Daniel Wiesner nebo Irena Pluháčková - klavír

Doprava jedním osobním autem, na přání je možno programy rozšířit o další pěvce či interprety sólových nástrojů.

Romantické písně o lásce

V písňovém koncertu zazní výběr z nejznámějších a nejoblíbenějších romantických písní od skladatelů F.Schuberta (Zastaveníčko, Planá růže), R.Schumanna (Láska básníkova), E.Griega (Solvejgina píseň, Tys láska má), J.Brahmse (Dobrou noc), A.Dvořáka (Když mne stará matka, Milostné písně) a dalších významných písňových skladatelů. Písně jsou zpívány v originálech i v českých překladech.

 • Christina Kluge, SRN - soprán
 • Jaroslav Mrázek - tenor
 • Daniel Wiesner - klavír

Doprava jedním osobním autem, na přání je možno programy rozšířit o další pěvce.

Pozdrav lásky - Salut d´Amour

Komorní koncert vhodný i pro sály bez klavíru
Podle požadavku pořadatele je možno sestavit program koncertu ve dvou variantách: zpěv + flétna + kytara nebo zpěv + housle + kytara ze skladeb mistrů vrcholné renesance a ranného baroka ( John Dowland, Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, Jakopo Peri, Giulio Caccini, Adam Michna z Otradovic, Adam Krieger, Georg Philipp Telemann a další). Tvar programu se přizpůsobí požadavku pořadatele (délka koncertu, s pauzou či bez pauzy apod.).

 • Christina Kluge, SRN - soprán
 • Jaroslav Mrázek - tenor
 • Václav Martin Sýkora – zobcové a příčné flétny
 • Petr Matěják – housle
 • Pavel Kloub – kytara

Doprava jedním osobním autem, na přání je možno programy rozšířit o další pěvce.

Krakonošova hudební zahrada

Krakonoš Vás zve na procházku svým operním královstvím: Uslyšíte ukázky z oper, pojednávající o starých krkonošských legendách , které zhudebnili známí operní skladatelé Carl Maria von Weber, Friedrich Flotow a Louis Spohr.

 • Christina Kluge, SRN - soprán
 • Malgorzata Mierczak, Polsko – soprán
 • Jaroslav Mrázek - tenor
 • Marek Kupczynski, Polsko – bas
 • Daniel Wiesner - klavír


AGENTURA MKM spolu se Společností Zdeňka Fibicha má možnost Vám nabídnout mimořádné koncerty sezóny s tvorbou Zdeňka Fibicha, světově nejvýznamnějšího tvůrce hudebně dramatické formy - melodramu.

Z milostného deníku Zdeňka Fibicha

Hudebně - literární pořad. Ze světově ojedinělého klavírního cyklu "Nálady, dojmy a upomínky" zazní mnohé z těchto autobiografických drobností včetně slavného Poemu, stejně jako výběr nejkrásnějších milostných písní a duet na české texty V. Hálka či německé F. Schillera a J. W. von Goethe. Oblast melodramu reprezentují opusy "Štědrý den" nebo "Vodník" na básně Erbenovy Kytice či "Pomsta květin" na text F.Freiligratha.

 • Marta Hrachovinová nebo Věra Šustíková - recitace
 • Christina Kluge (SRN), Jaroslav Mrázek – zpěv
 • Daniel Wiesner - klavír
 • PhDr.Věra Šustíková - Dramaturgie a režie jednotlivých pořadů

Zdeněk Fibich - zakladatel českého melodramu

Program koncertu je dramaturgicky sestaven z nejzávažnějších českých koncertních melodramů konce 19. a počátku 20.stol. Vedle melodramů Zd.Fibicha zazní melodramy O.Ostrčila "Balada česká", O.Jeremiáše "Romance o Karlu IV." a melodram J.B.Foerstera "Romance štědrovečerní" v podání předních pražských herců. Koncert je doplněn klavírní či písňovou tvorbou B.Smetany, A.Dvořáka a B.Martinů.

 • Marta Hrachovinová nebo Věra Šustíková - recitace
 • Christina Kluge (SRN), Jaroslav Mrázek – zpěv
 • Daniel Wiesner - klavír
 • PhDr.Věra Šustíková - Dramaturgie a režie jednotlivých pořadů

Zdeněk Fibich a jeho vzory

Melodramy, písně a klavírní tvorba Zd.Fibicha ve srovnání s tvorbou světových skladatelů - předchůdců i současníků: L.van Beethovena, R.Schumanna, F.Liszta, R.Wagnera, B.Smetany a dalších.

 • Marta Hrachovinová nebo Věra Šustíková - recitace
 • Christina Kluge (SRN), Jaroslav Mrázek – zpěv
 • Daniel Wiesner - klavír
 • PhDr.Věra Šustíková - Dramaturgie a režie jednotlivých pořadů

Jak se dělá melodram

Nahlédnutí do "dílny" této hudebně - dramatické formy, která se u nás nevyučuje ani na uměleckých školách. Zájemci se dozví mnoho cenných informací z historie i teorie tohoto uměleckého druhu i o zvláštnostech jeho interpretace. Na vybraných ukázkách největšího mistra melodramu Zdeňka Fibicha, si ozřejmí možnosti interpretačního pojetí a sami budou mít možnost si interpretaci melodramu vyzkoušet. Vhodné pro vyšší ročníky ZŠ a gymnázia.

 • Marta Hrachovinová nebo Věra Šustíková - recitace
 • Christina Kluge (SRN), Jaroslav Mrázek – zpěv
 • Daniel Wiesner - klavír
 • PhDr.Věra Šustíková - Dramaturgie a režie jednotlivých pořadů